B O G A Z I C I P A L E T

25

Years Experience
HAKKIMIZDA

Boğaziçi Palet

Firmamız 3000 m² kapalı alanı ve 11200 m² açık alana sahip üretim tesisi ile gelişmelere paralel olarak sürekli kendini yenilemek ve geliştirmekle birlikte ülkeminiz bir çok ilinde, farklı sektörlerde başarılı işlere imza atmaktadır.

Misyonumuz

Her firma gibi Boğaziçi Palet’in de amacı büyümektir. Boğaziçi Palet büyümeyi bir denge içinde ve her şeyden evvel güvenilirliğini ve kalitesinden ödün vermemeyi koruyarak sürdürecektir.

VİZYONUMUZ

Kaynaklarımızı etkin kullanarak, çevreye duyarlı, rekabet edebilir kalitede, en az maliyetle en fazla ve satılabilir üretim yapan, yenilik ve gelişmelere açık , ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirket olmaktır.

Boğaziçi Palet İSG Politikası

Kuruluşumuz, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yasal zorunluluk olarak değil faaliyetlerinin ana başlıklarından biri olarak görmekte ve gerekli tedbirlerin alındığı durumda tüm iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenebileceğine inanmaktadır.

Bu kapsamda, faaliyetlerimiz esnasında mevzuat yükümlülüklerini yerine getirmenin yanı sıra, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını yaratmak, çalışanlarının sağlık ve güvenlik farkındalığını geliştirmek için sürekli eğitim modelini uygulamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için çalışmalar yapmak için azami çabayı göstermeyi taahhüd ederiz.

Projelerimizde çalışan personellerimiz, alt yüklenicilerimiz ve tedarikçi firmalar ile stajyerler ve işyerlerimizi ziyaret eden misafirlerimizi sağlık ve güvenlik açısından korumak firmamızın sorumluluğundadır.

Ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amacı güden kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek tedbirlerin alınması ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının tüm çalışanların katılımıyla sağlanması birincil hedefimizdir.

İş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirerek pozitif iş sağlığı ve güvenliği kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak başlıca amacımızdır.